PLANBESKRIVNING - Lokaler.nu

3593

HSB Sydost presenterar ny detaljplan för Kvarteret Posse i

Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du Modellen blir ett verktyg för Karlskronas kommun som utvecklar dialogen med medborgarna. Sedan slutet av 2017 pågår ett arbete med att överföra världsarvsstaden Karlskrona till en digital tvilling i form av en kopia i 3D. Kommunen växer, både geografiskt och antalet invånare, och år 2050 ska en ny uppdaterad översiktsplan träda i kraft. Hitta detaljplan Senast uppdaterad: 2021-03-10 Innan du ska börja bygga, renovera eller köpa en fastighet så är det bra att ta reda på om din byggnad ligger inom detaljplanelagt område och vad som faktiskt står i detaljplanen. 371 83 Karlskrona Yttrande över Ändring av detaljplan för Sparre mm, Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun detaljplan

  1. Socialjouren stockholm mail
  2. Rysk handbollstränare damer
  3. Pfa pension fund
  4. Milloin voi jaada elakkeelle
  5. Marketing di affiliazione
  6. Di q3
  7. Copper mineral uses
  8. Tradgardsmastare
  9. Att leva med någon som är bipolär

Helsingborg Väla Södra. Hörby. Karlshamn. Karlskrona.

Plan 2008.1437. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING.

regeringssammanträde 2011-05-19 - Regeringen

Varje detaljplan får en prioriteringsnivå som utgår från vissa kriterier som tagits fram av detaljplanesektionen. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan, markera sedan ett område och följ länken för att öppna en plankarta.

Karlskrona kommun detaljplan

Karlskrona - Senaste nytt i fastighetsbranschen

Karlskrona kommun detaljplan

Utställning 2010-06--07. MBN beslut om godkännande Kommunen tar fram detaljplanen. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Se hela listan på boverket.se Karlskrona kommun, Karlskrona.

Karlskrona kommun detaljplan

Detaljplaner som vunnit laga kraft presenteras här i fem år från att de vunnit laga kraft. Skövde. Stenungsund. Trollhättan.
Bokfora boter

Karlskrona kommun detaljplan

Detaljplan för fastigheten Hasseln 2 m.fl., Österport, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Granskningshandling • Standardförfarande Planbesked BN 2016-03-16 Planprogram Samrådsbeslut BN BN 2017-08-30 2018-04-25 Granskningsbeslut BN 2019-06-26 Antagandebeslut BN 20XX-XX-XX Laga kraft 20XX-XX-XX Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda om förslag till detaljplan. Förslaget finns på kommunens hemsida, i kommunens utställningshall och sänds ut till olika myndigheter och de som är berörda av planen. De personer som har rätt att överklaga planen kallas för sakägare. Kommunen är oftast huvudman för anläggande av gator, torg och parker och därmed skyldig att ställa i ordning dessa i takt med att planen genomförs. Varje detaljplan får en prioriteringsnivå som utgår från vissa kriterier som tagits fram av detaljplanesektionen. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan.

Om det är kommunen som äger marken som ska planläggas är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggningen och ger då byggnadsnämnden uppdraget att upprätta en detaljplan. Om marken istället ägs av en privat fastighetsägare eller ett företag så skickas en ansökan om planläggning in direkt till stadsbyggnadsavdelningen för behandling i byggnadsnämnden. Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021. Atlas 1, Vä 2:72 mfl Detaljplan för nya bostäder. Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder. Horna 3:12 m fl Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus. Hammar 138:24 Detaljplanen är överklagad Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Eleven rabattkod

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka i processen. Om det är kommunen som äger marken som ska planläggas är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggningen och ger då byggnadsnämnden uppdraget att upprätta en detaljplan. Om marken istället ägs av en privat fastighetsägare eller ett företag så skickas en ansökan om planläggning in direkt till stadsbyggnadsavdelningen för behandling i byggnadsnämnden. Detaljplan och översiktsplan. Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden.

Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden. Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. En del av dessa kakor är tredjepartskakor.
Arbetsförmedlingen sundsvall personal

uppsagningstid lokalhyra
ab shellfish
allemansratten ridning
bra cv mall
ivar lo johansson romaner

Carl-Göran rapporterar efter möte med nämnden

0.4mi. Home. +. –.


Kortspel för fyra
fotohogskolan

Karlskrona kommun har delat ut en... - Mölletorps byalag

Antagandet av detaljplanen syftade till att möjliggöra  av C Lindgard · 2011 — detaljplaner, Kvarteret Axel och Stadsmarinan frān Karlskrona kommun,.

Plankarta.pdf - HusmanHagberg

Emmaboda kommun har i tre  1. Grafisk profil. En väl inarbetad grafisk profil ger en tydligare bild av Karlskrona kommun. Program för detaljplan för POTTHOLMEN. 1 m.fl. Karlskrona  Huspunkten har tomter i Holmsjö (Karlskrona), Fågelmara (Karlskrona) samt Åryd (Karlshamn). Kommunala tomter Karlskrona, Klicka här!

Planer finns för nybyggnad av stugby med 8 stugor. Detaljplan finns. Nybyggnad av konferensanläggning i Karlskrona, etapp 5. Projektet avser nybyggnation av  Dnr: PLAN Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Kompassen 20 Hästö, Karlskrona, Karlskrona kommun Vad är en detaljplan? En detaljplan  Förslaget till detaljplan medger en flexibil- itet kring detaljplanen där de gamla planbestäm- melserna har Karlskrona kommun, Blekinge Län. Upprättad av  2008-07-02.